Aktualności

Największa umowa w historii Betacom - ponad 67 mln złotych.
1 lipca 2016 roku Betacom S.A – Lider Konsorcjum oraz Atos Polska S.A. – Członek...
Roczne wyniki finansowe Betacom – znaczący wzrost i stabilny rozwój
Betacom S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2016 r. osiągnął przychody w wysokości...